WELKOM OP ONZE SITE
 

Het Caeciliakoor is een parochieel koor, een van de koren van de
R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo Harmelen
deel uitmakend van de parochie van de H. Drie-eenheid

 Het repertoire bestaat uit Latijnse en Nederlandse gezangen.
-

 Het koor staat onder leiding van Bertie van Sevenbergen.

De repetities vinden plaats op dinsdagavond
van 19.00 tot 21.00 uur in de Bavokerk.

Naast het zingend ondersteunen van de Eucharistievieringen,
Woord- en Communievieringen,

wordt er in huwelijks- en uitvaartdiensten gezongen.

-----

Ieder die belangstelling heeft om lid te worden van het Caeciliakoor,

wordt van harte uitgenodigd eens vrijblijvend een repetitie bij te wonen. 

Kom langs op dinsdagavond in de parochiekerk, Ambachtsheerelaan 2

of neem contact op met het secretariaat op het adres:
Ad van Rooijen, Esdoornlaan 5 Harmelen. 0
Telefoon 0348 44.25.0

Repetitie blijft belangrijk, dus zien wij je graag op de dinsdagavond!