Historie


Vanaf de stichting van de Harmelense katholieke kerk in 1795 moeten er gezongen diensten zijn geweest. In de fundaties en legaten komen we regelmatig tegen, dat er aan zangers bij jaargetijden 3 gulden betaald diende te worden.

De eerste keer dat er in de notulen van het kerkbestuur sprake is van het koor is pas in 1865. We weten niet zeker of meester C. van der Staay, die in 1869 de nieuwe Sint Bavoschool kwam runnen, tevens dirigent van het kerkkoor werd. Hoewel er weinig over is opgetekend, zie je aan partituren en zangbundels, dat men actief was en regelmatig andere muziekstukken instudeerde.

In 1882 kocht het koor nieuwe zangboeken. De boeken gingen jaren mee. Pas in 1926 werd er besloten om weer andere koorboeken aan te schaffen in België.

Bij de plechtige inwijding van de huidige kerk op 8 mei 1917 zong het koor de driestemmige Elfte Messe van Bruno Stein, opus 40. Dat het koor niet uitsluitend kerkmuziek zong, bleek uit het programma ter gelegenheid van het 40-jarig priesterfeest van pastoor Van der Waarden in 1932, waar het R.K. Gemengd Koor Sint Caecilia naast het Ave Verum van W.A. Mozart, het “Lied van een meisje en een schipper”van H.J. den Hertog uitvoerde. Bij het 25-jarig jubileum van dhr.van Eijk als onderwijzer en dirigent van het zangkoor, trok het kerkbestuur een dirigent aan die op 5 oktober 1947 dirigeerde bij de plechtige hoogmis.
Een belangrijke gebeurtenis vond plaats op 1 november 1962, toen de KRO-televisie de H.Mis uitzond vanuit Harmelen. Op initiatief van organist Harry Stelling werd op 22 september 1964 een dameskoor opgericht.

Redden daartoe was het feit dat de heren minder gemakkelijk tijd vrij konden maken voor de rouw- en trouwmissen. Daar er geen dirigent beschikbaar was, volgde er in maart 1969 een fusie met het herenkoor. De leiding over het gemengd koor Sint Caecilia kwam in handen van dirigent J.C. Bader.

Ons koor heeft een rijke historie en het overzicht der jaren geeft U een briljant inzicht tot heden!