home1-b

De Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV) draagt haar naam al 125 jaar. Deze vereniging voor de liturgische muziek in de rooms-katholieke kerk is springlevend. Ze telt ruim 4.000 aangesloten koren en ongeveer 125.000 leden. Alle koren van rooms-katholieke kerken in Nederland en hun leden zijn lid van de NSGV.

De Nederlandse rooms-katholieke kerk kent zeven bisdommen. In elk bisdom is een afdeling van de NSGV werkzaam. Zo staat de NSGV heel dicht bij haar leden. De afdelingen krijgen ondersteuning van het landelijke bureau.

Kerkelijke Onderscheiding verleend vanwege verdienste voor de Katholieke Kerkmuziek door de Nederlandse SintGregoriusvereniging. Alleen de hoogste onderscheiding is opgenomen.


> 25 jaar - Eremedaille in zilver met oorkonde
                  2010 Annie van Dijk
                  2015 Corrie van Breukelen, Bep Oosterveer, Bep van der Lit,
> 40 jaar - Eremedaille in goud met oorkonde
                  2012 Bert van Dijk, Ad van Rooijen
                  2013 Jo van der Hulst
                  2019 Ludy van Dijk

> 50 jaar - Jaartalinsigne in goud met oorkonde
                  2014 Cees de Rooij

> 60 jaar - Jaartalinsigne in goud met oorkonde
                  2013 Cor van der Lit