ARCHIEF VAN R.K. ZANGKOOR ST. CAECILIA
BIJ HET STREEKARCHIEF "DE RIJNSTREEK" IN WOERDEN.


Pakket 269-270.
Notulen van bestuurs- en jaarvergaderingen en jaarverslagen, 1955-1997.
1 pak en 1 deel

269.       
1955-1970 (mannenkoor) en 1970-1974, tevens plakboek; 1 pak

270.       
1968-1969 (dameskoor) en 1974-1997. 1 deel

Pakket 271-274.
Notulen van bestuurs- en jaarvergaderingen van het gemengd koor, correspondentie en stukken betreffende de participatie in vieringen of korenavonden, 1970-2008. 4 pakken

271.       1970-1989;

272.       1990-1992;

273.       1995-1999;

274.       1999-2008.

275.       
Ingekomen en minuten van verzonden stukken bij en van J.C. Bader, (vice-)voorzitter van het koor, tevens secretaris van de Korenbond Dekenaat Montfoort, alfabetisch geordend op onderwerp of afzender, 1961-1992. 1 pak

276.       
Statuten en huishoudelijk reglement voor het R.K. Gemengd koor
St. Caecilia, 1984 en 1989. 2 stukken

277.*       
Naamlijsten en register van leden van St. Caecilia, 1970, 1984-1987,
1990-1998 en [z.j.]. 1 omslag


Pakket 278-279.
Kasboek van ontvangsten en uitgaven van het R.K. Kerkkoor, later St. Caecilia, met vanaf 1972 ook financiële jaaroverzichten, 1912-1995. 4 delen

278.       1912-1979; 3 delen

279.       1980-1995. 1 deel

280.       Receptieboek en plakboek t.g.v. verschillende jubilea, 1975. 1 deel

281.       Krantenknipsels en foto’s, 1977-2001. 1 omslag

Pakket 282-284
Fotoalbums van repetities, recepties, uitvoeringen etc., tevens plakboeken, 1985-2013. 3 banden N.B.

 Zie ook inv.nr. 269. 28 Archief van de St. Bavoparchief Rijnstreek

 

* Voor een kijkje in het volledige archief: klik hier