Woord- en Communieviering of Eucharistieviering.

---

Op de volgende pagina's vinden jullie

voor iedere maand

een overzicht van de vieringen

waarin wij onze stem laten horen.

---

Ook de overige vieringen zijn vermeld

waarin andere koren deze dienst overnemen:
 

B(r)avissimokoor
 

&

Bavonootjes