> Jaren 2006 - 2015


2006

03 jan.

Benoemd is als nieuwe dirigent Mevrouw Bertie van Sevenbergen uit Kamerik.

2006

21 nov.

Jo van der Hulst is aftredend maar blijft nog 2 jaar voorzitter; pastor Wim Heuver is hoofd van de parochies en gaat 1x per maand voor; op 27 januari 2007 wordt een gezellige middag gepland in de Bavohof; koffie wordt in de pauze gedronken in de zaal Melchior;

2007

28 nov.

Vanavond herdenken wij het leven van onze dierbare Johanna Christina van Dijk- Stelling, die op een zeer hoge leeftijd van 94 jaar haar aardse leven heeft beëindigd. Vele jaren is zij lid van het Caeciliakoor; ambtshalve bestuurslid geweest en in 1992 benoemd tot Erelid. Op 29 april 1998 is zij onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Door de Sint-Gregoriusvereniging is zij onderscheiden met de eremedaille in goud. Tijdens de jaarvergadering van ons koor op 25 november 2003 ontving zij in verband met haar 40 dienstjaren, de Sint Gregorius-kaars met het erediploma.                                          

2008

15 jan.

Bij een uitvaart jongstleden weinig koorzangers. Truus Looman kan na 38 jaar lid om gezondheidsredenen niet meer zingen. Bep Oosterveer aftredend en niet herkiesbaar. In haar plaats komt Corrie van Leeuwen. Bep van der Lit aftredend en niet herkiesbaar.

2008

13 sep.

Op zondag 5 oktober 2008 gedenken vier van onze koorleden hun 40- en 25-jarig koorjubileum. Het zijn de dames José van de Poll en Annie Vianen en de heren Harry van der Meijden en Jos Hoogland. Na afloop van de viering worden de jubilarissen toegesproken en ontvangen zij de eretekenen van de Sint Gregoriusvereniging.

2009

13 jan.

Drie nieuwe leden werden welkom geheten: Nico Hoogland, Truus Sluijs en Ans Bouhuijzen. Afscheid werd genomen van dhr.Bader als dirigent door Jo van der Hulst en door dhr.Sistermans namens het parochiebestuur. De voorzitter is aftredend en niet herkiesbaar, maar weer geen nieuwe kandidaten, dus blijft zij weer 2 jaar. Voorzitter bedankt José voor haar ruim 20 jaar werk in de Wgr.Liturgie en biedt haar een bloemetje aan. Wim van der Arend geeft aan per 1 januari 2009 te zijn gestopt als zanger.

2009

05 sep.

Op zondag 11 oktober 2009 gedenken twee van onze koorleden hun resp. 25 en 40-jarig koorjubileum. Het zijn mevrouw Truus Looman-Drost en de heer Gert Voorn.  Samen met Truus wordt hij op 11 oktober in het zonnetje gezet door het koor en de parochie. Om 10.00 uur is de eucharistieviering en daarna worden zij toegesproken en de eretekenen worden opgespeld. Daarna is er gelegenheid om hen te feliciteren. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

2010

12 jan.

Welkom aan de nieuwe leden: Hilde van Engelen, Sophie en Ton van Schaik en Wim van Leeuwen. Een minuut stilte ter nagedachtenis aan Bep van der Linden, Tonnie Drost en Wim van der Arend. Truus Looman blijft ondersteunend lid.

2010

24 jan.

Op 14 december 2009 overleed ons gewaardeerd koorlid Tonny Drost – Hoogland. 18 Jaar geleden is ze bij het Caeciliakoor gekomen, waar zij zich als sopraan inzette voor de zondag-, rouw-, trouw- of jubileumvieringen.

2010

22 mei

Op 6 mei j.l. is onverwacht overleden ons koorlid Harrie van der Meijden. Hij mocht 90 jaar worden. Toen Harrie in Harmelen kwam wonen in 1983, heeft hij zich met zijn vrouw direct bij het St.Caeciliakoor gemeld. In 2008 heeft hij de Gregoriusmedaille in zilver ontvangen vanwege 25 jaar trouw koorlid zijn.

2010

18 dec

Op 25 november j.l. is overleden ons koorlid Jos Hoogland. Afgelopen januari vertelde hij dat hij ongeneeslijk ziek geworden was. In 2008 heeft hij de zilveren Gregoriusspeld ontvangen. Bij leven hebben wij hem kunnen bedanken voor zijn inzet aan koor en parochie.

2011

18 jan

Gevraagd naar hun ervaringen, zegt Gerard Hoogland, 60 jaar koorlid: 'Zingen zit ons in het bloed en zo gebeurde het, dat mijn broer Bep al wat jaren bij het Caeciliakoor zong, toen er een conflict was tussen pastoor en dirigent.  
Siem van der Hulst, 50 jaar koorlid, vertelt: 'Ik kwam 20 jaar geleden in Harmelen wonen en ben bijna gelijk bij het Caeciliakoor gegaan. Daarvoor was ik al 30 jaar bij het koor van de Parochie 'Maria Middelares van alle Genade' in Voorschoten.
Polonie van Spanje, 25 jaar koorlid, vertelt: 'Mijn vader zong ook al in vroegere jaren. Misschien heb ik het daar wel van.
Annie van Dijk, 25 jaar koorlid , vertelt: 'Ik ben in 1992 op het koor in Harmelen gekomen. Daarvoor 8 jaar in Ens in de Noordoostpolder, uiteraard ook in het kerkkoor. Door mijn schoonzus gestimuleerd om bij het Caeciliakoor te komen. Na de dienst vindt de uitreiking van de oorkondes plaats en daarna wordt u in de gelegenheid gesteld om de jubilarissen te feliciteren.

2011

25 jan.

Jo van der Hulst is afgetreden als voorzitter voor Ton van Schaik; de taak als secretaris werd na 12 jaar door José van de Poll overgenomen van Bep van der Lit. Tonnie Vallen heeft na 34 jaar haar lidmaatschap opgezegd.

2012

24 jan.

Een rustige algemene vergadering met speciale aandacht voor Cor van der Lit, de stille kracht van ons koor; een bestuursverkiezing zonder nieuwe kandidaten dus gaan we door met onze trouwe penningmeester Bert van Dijk.

2012

28 jan.

Op 29 december is overleden ons trouwe koorlid Truus van Leeuwen op de leeftijd van 85 jaar. Maar liefst 47 jaar heeft zij meegezongen in het St.Caeciliakoor en was zij een zeer beminnelijk koorlid; ook heeft zij nog enkele jaren een bestuursfunctie gehad.

2012

31 mrt.

Op 29 januari j.l. zijn wij weer een trouw koorlid verloren door het overlijden van Doortje Uittenhout. Zondagochtend zong zij nog mee in ons koor en nog diezelfde middag is zij overleden.

2012

08 sep.

Hennie van der Linden. Komend jaar zouden wij haar 40-jarig koorjubileum vieren, het heeft niet zo mogen zijn. Een slopende ziekte heeft het in een jaar tijd van haar gewonnen.

2013

06 jan
Folder

Daar zit muziek in, of beter gezegd, daar hoort muziek in te zitten Stelt U zich eens voor dat U met zon- en feestdagen geen zang met muzikale begeleiding meer zal horen; dat is eigenlijk ondenkbaar. We hebben  een geweldige dirigent: Bertie van Sevenbergen en twee fantastische organisten:  Joost Pijpers en Wil Massop. Tevens zijn we in een rijk bezit van nog drie koren, met ook een geweldige leiding.

Géén zang en muziek meer in de vieringen dat zou toch maar een koude bedoening zijn!

2013

05 feb.

Tonnie Vallen en Gerda van den Bergh melden zich als nieuw lid en 6 koorleden vierden hun jubileum.Joop van Kuik heeft na 38 jaar afscheid genomen evenals Annie Vianen na 45 jaar. Ook Gerard Hoogland en Annie van der Lit hebben hun lidmaatschap beëindigd.

2014

18 feb.

Even werd stilgestaan bij het overlijden van Joop van Kuik. Een opmerkelijk rustige vergadering waarbij het bestuur ongewijzigd blijft; in 2014 en 2015 veel jubilarissen zijn en bedankjes worden gegeven aan trouwe vrijwilligers

2014

30 apr.

Cor en Bep van der Lit ontvingen een onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, uit handen van Burgemeester Molkenboer; Bep voor haar verdiensten als vrijwilligster bij de vereniging De Zonnebloem, ons zangkoor en verzorgingshuis Huize Gaza. Cor voor zijn verdiensten bij ons koor, jeugdtrainer bij voetbalclub SCH'44, de jaarlijkse seniorendag en vrijwilliger bij de Sint Bavokerk.

2015

20 jan.

Nico en Hannie Hoogland hebben besloten per direct definitief hun lidmaatschap te beëindigen. José van de Poll heeft na bijna 4 jaar als secretaris het stokje overgegeven aan Ad van Rooijen. 8 Leden worden binnenkort gehuldigd voor jarenlange trouw. Stil werd gestaan bij het overlijden van Diaken Harry van Doorn. De uitgaansdag ging richting de Veluwe. Om gezondheidsredenen werd afscheid genomen van Gijs van Leeuwen en Siem van der Hulst

2015

8 feb.

Zondag zijn er maar liefst 8 jubilarissen gehuldigd. De dames Riet Morsink, Riet van Vilsteren en Wil Massop en de heer Cees de Rooy waren 50 jaar koorlid en de dames Bep Oosterveer, Bep van der Lit en Corrie van Breukelen en de heer Theo van Leeuwen 25 jaar. In een goed gevulde kerk speldde de voorzitter Ton van Schaik de versierselen op en reikte de daarbij behorende oorkondes uit. Ook de voorzitter van de kerkcommissie, Gert Vendrig, stond in zijn toespraakje even stil bij het aantal uren, dat de jubilarissen in touw moeten zijn geweest.