> Jaren 2016 - 2025
 

2016

26 jan.

 

Stil werd gestaan bij het overlijden van Siem van der Hulst; Wil Massop heeft bedankt als lid en werd bedankt voor haar orgelspel gedurende vele jaren; géén bestuurswisselingen; dit jaar 2 jubilarissen en 1 jubilaris in 2017, samen te vieren in 2017; uitgaansdag zal plaatsvinden buiten Harmelen.

2017

23 jan

J

Er werd nogmaals gevraagd "Op beperkte wijze de vrede te wensen"; Corrie van Breukelen heeft 27 jaar de verjaardagskaarten bezorgd en ontvangt als dank een bos bloemen na beëindiging daarvan. Ton van Schaik, de voorzitter, verklaart zich bereid ondanks zijn voornemen tot aftreden, deze taak alsnog weer op zich te nemen. Riet Morsink merkt op dat Cor van der Lit ook een bloemetje verdient voor het vele werk. Het bestuur zal zich beraden. Geen jubilarissen dit jaar.Nieuwe leden zijn: Lida Rijksen, Hannie Klarenbeek, Ferry en Roose Wilmotklink, Cobi van Breukelen en Gerard Groener. De jubilarissen volgend jaar zijn Sjaan Snoeks en Tonnie Vallen 40 jaar en José van de Poll 50 jaar. Discussie ontstond over het niet-vieren van het Caeciliafeest. Het bestuur zal hierover nog eens buigen. Tevredenheid alom.

2018

23 jan

J

Er werd nogmaals gevraagd "Op beperkte wijze de vrede te wensen"; Corrie van Breukelen heeft 27 jaar de verjaardagskaarten bezorgd en ontvangt als dank een bos bloemen na beëindiging daarvan. Ton van Schaik, de voorzitter, verklaart zich bereid ondanks zijn voornemen tot aftreden, deze taak alsnog weer op zich te nemen. Riet Morsink merkt op dat Cor van der Lit ook een bloemetje verdient voor het vele werk. Het bestuur zal zich beraden. Geen jubilarissen dit jaar.

2019

29 jan

J

Aftredend en niet herkiesbaar is Ton van Schaik; Ludy van Dijk is dit jaar 40 jaar lid van ons koor maar wil geen officiële viering; bij de rondvraag melde Jan van Batenburg zich als kandidaat voor voorzitter. Gerda van den Bergh en Ans Bouhuijzen hebben bedankt als lid; Corrie van Leeuwen is afgetreden als bestuurslid; haar plaats is ingenomen door Lida Rijksen.

 

2020

31 dec

J

Dit jaar deed het Coronavirus zijn intrede in ons land; dus ook hadden wij er met ons koor danig last van en mochten wij bijna niet meer onze stem laten horen.

Bestuursbesluiten werden niet genomen en contacten verwaarloosd.

2021

31 dec

J

Het virus bleef en zingen werd bijna onmogelijk dan uitsluitend met Bertie en enkele cantors. Ook de repetitie ging niet meer door en werd later verplaatst naar het tijdstip op de dinsdagmiddag om 12 uur. De Kerstuitvoeringen waren zeer sober: met maar enkele zangers en weinig of geen parochianen in de kerk. Thuis gelukkig wel te horen te zien!