WELKOM OP ONZE SITE
 

Het Caeciliakoor is een parochieel koor, een van de koren van de
R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo Harmelen
deel uitmakend van de parochie van de H. Drie-eenheid

 Het repertoire bestaat uit Latijnse en Nederlandse gezangen.
-

 Het koor staat onder leiding van Bertie van Sevenbergen,
met assistentie van organist Joost Pijpers.

De repetities vinden plaats op dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur

in de Sint Bavo-kerk.

Naast het zingend ondersteunen van de Eucharistievieringen,
Woord- en Communievieringen,

wordt er in huwelijks- en uitvaartdiensten gezongen.

-----

Ieder die belangstelling heeft om lid te worden van het Caeciliakoor,

wordt van harte uitgenodigd eens vrijblijvend een repetitie bij te wonen.

Kom langs op dinsdagavond in de parochiekerk, Ambachtsheerelaan 2

of neem contact op met het secretariaat op het adres:
Ad van Rooijen, Esdoornlaan 5 Harmelen. Telefoon 0348 44.25.07

 

 

Vanaf zondag 21 juli vragen wij jullie medewerking <> Zondags is er geen koor <> Tot en met zondag 25 augustus is er een z.g. Vakantiekoor <> Kom jij ook

 

Zaterdag is Ben Seure overleden
Avondwake op donderdag om 19.00 uur
Er is géén uitvaart
Crematie op vrijdag in Domstede.