Oud-bestuur e.a.
 

Vanaf het ontstaan van het Caeciliakoor hebben vele vrijwilligers vrije tijd beschikbaar gesteld om in een of andere funktie het koor te leiden.
De bijlage vermeldt de namen van hen die in de loop der jaren de verschillende functie's hebben vervuld.
Alleen op deze wijze was het mogelijk dat ons koor tot heden een bloeiende vereniging is en blijft!

 

het mooiste geschenk tekst