Penningmeester

     Tot 1956  Theo Hoogeboom

1956 – 1972  Antoon Kwakkenbos

1972 – 1977  Cor van der Lit

1977 – 1985  Bert van Dijk

1985 – 1989  Adriaan van Egmond

1989 – 1995  Truus van Leeuwen

1995 – 1998  Bep van der Lit

1998 – 2005  Tonny Drost

2005 – heden Bert van Dijk