Maagdelijkheid

Caecilia werd sinds de tweede helft van de vijfde eeuw in de Kerk van Rome als martelares vereerd.
Harde historische informatie over haar leven ontbreekt.
Volgens een oude legende kwam ze uit een Romeins adellijk geslacht.
Als meisje legde ze omwille van Christus, haar hemelse bruidegom, de gelofte van maagdelijkheid af.