Muziek

De oorsprong van Caecilia's associatie met muziek ligt in het verhaal dat ze tijdens haar huwelijk in extase raakte door hemelse klanken.
Pas aan het eind van de vijftiende eeuw wordt ze daadwerkelijk voorgesteld als patrones van (kerk)musici en orgelbouwers.
Dit kwam door een verkeerde vertaling van een oud Latijnse antifoon die gezongen werd op haar feestdag: Cantantibus organis Caecilia in caelum assumpta est. 
Deze tekst suggereerde dat er orgelspel klonk toen Caecilia ten hemel werd opgenomen. 
Organis  moet echter niet vertaald worden met 'orgels', maar met 'stemorganen'.

Bron: Katholiek Nederland.