SINT CAECILIALIED

 

Heilge Maagd Caecilia,
Patronesse der Koristen,

voorbeeld van geloof en trouw.

Waakzaam tegen Satans listen,
sterk bij alle levensstrijd.

U is deze zang gewijd,
U is deze zang gewijd.

 

Gij, bekeerd tot Christus Kerk.
Van zijn liefde heel doordrongen.

Gij hebt 's Heren roem en lof,
bij bazuin en luit bezongen.

En hoe ook bekoord, gekweld,

jubelend Gods lof vermeld,  
jubelend Gods lof vermeld.

 

Heilge Maagd Caecilia, 

in de Hemel zijn uw zangen,

door het koor der Heiligen Gods,
met verrukking op gevangen.

Opgevoerd tot 's Heren troon,

schonken z' U der Zaalgen kroon,
schonken z' U der Zaalgen kroon.

 

Geef nu Maagd en Martlares,
dat ook onze jubelklanken,

stijgen naar de Hemelzaal.
En wij Gode loven, danken,

met het jublend Zaalgenkoor.

D´eeuwigheid der eeuwen door,
d´eeuwigheid der eeuwen door.